Hover over events on the calendar to read more information.

February 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • AA
 • AA
2
 • ACoA
 • AA
 • AA
3
 • Sunday Worship
 • AA Lunch Bunch
 • AA
4
 • AA
 • AA
5
 • Food Pantry open
 • AA
 • AA
 • Leaving & Grieving
6
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
7
 • AA
 • AA
8
 • AA
 • AA
9
 • ACoA
 • AA
 • AA
10
 • Sunday Worship
 • AA Lunch Bunch
 • AA
11
 • AA
 • AA
12
 • Food Pantry open
 • AA
 • AA
13
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • Open House at new location
 • AA
 • Board of Directors' (BOD) meeting
14
 • AA
 • AA
15
 • AA
 • AA
16
 • ACoA
 • AA
 • AA
17
 • AA Lunch Bunch
 • AA
18
 • AA
 • AA
19
 • Food Pantry open
 • AA
 • AA
 • Leaving & Grieving
20
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
21
 • AA
 • AA
22
 • AA
 • AA
23
 • ACoA
 • AA
 • AA
24
 • Final Worship at 2400 NE Broadway Street
 • Pot Luck Social
 • AA Lunch Bunch
 • AA
25
 • AA
 • AA
26
 • Food Pantry open
 • AA
 • AA
27
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
28
 • AA
 • AA