Hover over events on the calendar to read more information.

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • AA
 • AA
 • MA
2
 • ACoA Step
 • ACoA
 • AA
 • AA
3
 • Worship
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Rehearsal
 • AA
 • AA
4
 • AA
 • AA
5
 • AA
 • Food Pantry open
 • AA
6
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
 • Awakening Band rehearsal
7
 • AA
 • AA
 • KunckleHeads
 • CODA
8
 • AA
 • AA
 • MA
9
 • ACoA Step
 • ACoA
 • AA
 • AA
10
 • Worship
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Rehearsal
 • AA
 • AA
11
 • AA
 • AA
12
 • AA
 • Food Pantry open
 • AA
13
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
 • Awakening Band rehearsal
14
 • AA
 • AA
 • KunckleHeads
 • CODA
15
 • AA
 • AA
 • MA
16
 • ACoA Step
 • ACoA
 • AA
 • AA
17
 • Worship
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Rehearsal
 • AA
 • AA
18
 • AA
 • AA
19
 • AA
 • Food Pantry open
 • AA
20
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
 • Awakening Band rehearsal
21
 • AA
 • AA
 • KunckleHeads
 • CODA
22
 • AA
 • AA
 • MA
23
 • ACoA Step
 • ACoA
 • AA
 • AA
24
 • Worship
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Lunch Socials
 • Choir Rehearsal
 • AA
 • AA
25
 • AA
 • AA
26
 • AA
 • Food Pantry open
 • AA
27
 • Loaves & Fishes
 • AA
 • AA
 • Awakening Band rehearsal
28
 • AA
 • AA
 • KunckleHeads
 • CODA
29
 • AA
 • AA
 • MA
30
 • ACoA Step
 • ACoA
 • AA
 • AA